Bordoniuk, V. (2021). КОНЦЕПЦІЯ ЦИКЛІЗАЦІЇ ПРЕЛЮДІЙ Ф. ШОПЕНА ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ІЗ ЦИКЛОМ «ДОБРЕ ТЕМПЕРОВАНИЙ КЛАВІР» Й. С. БАХА. Музичне мистецтво і культура, 1(32), 228-236. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-32-1-17