Vasilyeva, V. (2021). ДУАЛІЗМ У МУЗИЧНО-ХУДОЖНЬОМУ ВТІЛЕННІ ОБРАЗУ АЗУЧЕНИ В ОПЕРІ «ТРУБАДУР» ДЖ. ВЕРДІ: ТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. Музичне мистецтво і культура, 1(32), 340-348. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-32-1-25