Sukhetska, O. (2021). ВІРТУАЛЬНИЙ ХОР: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ (ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ). Музичне мистецтво і культура, 1(32), 392-402. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-32-1-29