Piatnytska-Pozdnyakova, I. (2022). СЕМАНТИЧНІ СТРУКТУРИ ЯК МАРКЕРИ ФОРМУВАННЯ СМИСЛУ В МУЗИЧНОМУ ТВОРІ: АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД. Музичне мистецтво і культура, 2(32), 78-89. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-32-2-7