Danchenko, N. G. (2022). ЕЛЕКТРОННА П’ЄСА ТРЕВОРА ВІШАРТА «VOX 5»: СПОСОБИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗВУКОВИХ ОБ’ЄКТІВ. Музичне мистецтво і культура, 1(33), 35-46. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-1-3