Samokish, M. V. (2022). МУЗИЧНИЙ ЖАНР ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ СОНАТИ ДЛЯ АЛЬТА СОЛО № 2 В. БІБІКА). Музичне мистецтво і культура, 1(33), 98-108. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-1-8