Gordon, D. D. (2022). ТВОРИ ІВАНА КАРАБИЦЯ НА НАРОДНІ ТЕКСТИ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ РАКУРСИ. Музичне мистецтво і культура, 1(33), 204-217. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-1-17