Jiaqing, W. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ ЖАНРОВОЇ ТА СТИЛЬОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ КИТАЙСЬКОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА МЕЖІ ХХ–ХХІ СТ. Музичне мистецтво і культура, 1(33), 239-249. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-1-20