Bordonyuk, V. I. (2022). ЗВ’ЯЗКИ ПРЕЛЮДІЙ Ф. ШОПЕНА ОР. 28 З ОБРАЗНО-ФАКТУРНИМИ ОЗНАКАМИ БЕТХОВЕНСЬКИХ ТВОРІВ. Музичне мистецтво і культура, 1(33), 307-315. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-1-25