Ivanitskyy, O. Z. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬКОГО ВИКОНАВСТВА НА ТРУБІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Музичне мистецтво і культура, 1(33), 340-351. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-1-28