Oparyk, L. (2022). КОМУНІКАТИВНІ АРХЕТИПИ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ В АСПЕКТІ ФІДЕЇСТИЧНОГО СПІЛКУВАННЯ. Музичне мистецтво і культура, 2(33), 100-113. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-2-9