Dzhulaj, G. (2022). «МОНТЕККІ І КАПУЛЕТТІ» В. БЕЛЛІНІ: ЖАНРОВИЙ КАНОН ІТАЛІЙСЬКОЇ РОМАНТИЧНОЇ ОПЕРИ У ВІДТВОРЕННІ «ВІЧНОГО» СЮЖЕТУ. Музичне мистецтво і культура, 2(33), 114-126. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-2-10