BORDONIUK, V. КОНЦЕПЦІЯ ЦИКЛІЗАЦІЇ ПРЕЛЮДІЙ Ф. ШОПЕНА ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ІЗ ЦИКЛОМ «ДОБРЕ ТЕМПЕРОВАНИЙ КЛАВІР» Й. С. БАХА. Музичне мистецтво і культура, v. 1, n. 32, p. 228-236, 22 jul. 2021.