Zhao, Rong. 2021. МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКИЙ ІДІОСТИЛЬ ЯК АВТОРСЬКИЙ КОГНІТИВНИЙ ФЕНОМЕН. Музичне мистецтво і культура 2 (31), 198-207. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2020-31-2-16.