Gordon, Dmytro Dmytrovych. 2022. ТВОРИ ІВАНА КАРАБИЦЯ НА НАРОДНІ ТЕКСТИ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ РАКУРСИ. Музичне мистецтво і культура 1 (33), 204-17. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-1-17.