Muravska, O. (2014) «‘Фауст’ Ш. Гуно у річищі жанрово-стильової і міфопоетичної специфіки французької ліричної опери»., Музичне мистецтво і культура, (19), pp 43-52. doi: https://doi.org/10.31723/2524-0447-2014-19-43-52.