Samokish, M. V. (2022) «МУЗИЧНИЙ ЖАНР ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ СОНАТИ ДЛЯ АЛЬТА СОЛО № 2 В. БІБІКА»), Музичне мистецтво і культура, 1(33), pp 98-108. doi: https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-1-8.