Jiaqing, W. (2022) «ТЕНДЕНЦІЇ ЖАНРОВОЇ ТА СТИЛЬОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ КИТАЙСЬКОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА МЕЖІ ХХ–ХХІ СТ»., Музичне мистецтво і культура, 1(33), pp 239-249. doi: https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-1-20.