Ivanitskyy, O. Z. (2022) «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬКОГО ВИКОНАВСТВА НА ТРУБІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ»., Музичне мистецтво і культура, 1(33), pp 340-351. doi: https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-33-1-28.