[1]
StepanovaО., «Лодноднське та віденське тактування піанізму крізь призму закону історичної синхронізації»., Музичне мистецтво і культура, no 22, pp 315-325, Вер 2016.