[1]
T. Kaznacheeva, «Еволюція методів фіксації танцювальних рухів»., Музичне мистецтво і культура, no 19, pp 422-432, Жов 2014.