[1]
S. Osadcha, «Еволюційна роль ‘перехідних епоху’ у розвитку православного співу: від авторитета традиції до феномена авторства»., Музичне мистецтво і культура, no 20, pp 33-44, Груд 2014.