[1]
O. V. Voronovska, СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВНІ КОМПОНЕНТИ КАТЕГОРІЇ ‘РУХ У МУЗИЦІ’, Музичне мистецтво і культура, vol 1, no 33, pp 140-152, Трав 2022.