[1]
W. Jiaqing, «ТЕНДЕНЦІЇ ЖАНРОВОЇ ТА СТИЛЬОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ КИТАЙСЬКОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА МЕЖІ ХХ–ХХІ СТ»., Музичне мистецтво і культура, vol 1, no 33, pp 239-249, Трав 2022.