[1]
O. Z. Ivanitskyy, «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬКОГО ВИКОНАВСТВА НА ТРУБІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ»., Музичне мистецтво і культура, vol 1, no 33, pp 340-351, Трав 2022.