[1]
О. Фабрика-Процька, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАРПАТСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ, Музичне мистецтво і культура, vol 2, no 34, pp 5-19, Груд 2022.