[1]
J. Lyu, СУЧАСНА ФОРТЕПІАННА СЕМІОЛОГІЯ: ІСТОРИКО-СТИЛЬОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ, Музичне мистецтво і культура, vol 2, no 35, pp 146-158, Груд 2022.