Stoianova, A. «Явище солілоквіума у сучасній композиторській творчості: до постановки проблеми». Музичне мистецтво і культура, no 25, Nov. 2017, pp 202-14, doi:https://doi.org/10.31723/2524-0447-2017-25-202-214.