Колективна монографія

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії

«НОВІ ВІХИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА У XXI СТОЛІТТІ»

 

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії iменi А. В. Нежданової, голова ГО «Музикознавці України у світовій культурі».

Монографія видається з присвоєнням їй УДК і номера ISBN, вона буде розміщена у наукометричній базі «Google Scholar», а також передбачена розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ЗВО України, щоб з результатами досліджень мало можливість ознайомитися широке коло зацікавлених читачів. Кожному опублікованому матеріалу буде присвоєно DOI. Автори колективної монографії отримують по 1 примірнику видання.

Цінність та необхідність публікації розділу у монографії визначена у нових нормативно-правових актах, з якими можна ознайомитися за посиланням.

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно з рецензією наукового керівника. Публікації можуть бути як одноосібні, так і в співавторстві до 3 осіб.

Матеріали необхідно надіслати з позначкою у темі листа «колективна монографія» на електронну адресу: kolmono@music-art-and-culture.com.

 

Графік формування та публікації монографії

Прийом заявок та підрозділів монографії для публікації – до 5 листопада 2021 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів – впродовж 5 днів після отримання матеріалів.

Поштова розсилка монографії – після 10 грудня 2021 року.

 

Редакційна колегія

Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії iменi А. В. Нежданової, голова ГО «Музикознавці України у світовій культурі» (відповідальна за випуск);

Оганезова Ольга Вадимівна, доктор мистецтвознавства, професор, народна артистка України, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Одеської національної музичної академії iменi А. В. Нежданової;

Осадча Світлана Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, зав. кафедрою історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії iменi А. В. Нежданової;

Черноіваненко Алла Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії iменi А. В. Нежданової.

 

Структура монографії

1. Нові ідеї у вирішенні актуальних проблем культурології та мистецтвознавства.

2. Актуальні питання мистецької освіти та виховання.

3. Особливості сучасного музичного мистецтва.

4. Тенденції розвитку сучасної хореографії.

5. Концепції розвитку сучасного сценічного мистецтва.

6. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям новітнього наукового знання.

 

Вимоги до оформлення підрозділів монографії

– підрозділ монографії подається українською, російською або англійською мовою;

– підрозділ монографії має бути цілісним матеріалом наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;

– обсяг підрозділу монографії не менше 1,5 авт. арк., що дорівнює 60 000 символів з пробілами (орієнтовно 30 стор.); формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм;

– посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

 

Загальна структура підрозділу монографії

– прізвище та ініціали автора підрозділу монографії; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка); місто автора (-ів); назва підрозділу монографії; анотація 7–10 речень мовою підрозділу монографії (зазначити проблематику та результати дослідження);

– матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфи і висновки (1 сторінка);

– список використаних джерел розміщується після підрозділу монографії у порядку згадування або у алфавітному порядку і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

 

Відшкодування витрат за верстку, друк і поштову відправку колективної монографії складає 1000 гривень за 1,5 авт. арк. (орієнтовно 30 стор.). Якщо підрозділ монографії більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 120 гривень. Реквізити для сплати будуть надіслані авторам після прийняття підрозділу монографії до публікації.

 

Заповнити заявку можна за посиланням

Завантажити інформаційний лист

 

Контакти

Одеська національна музична академія iменi А. В. Нежданової

Адреса: вул. Новосельського, 63, м. Одеса, Україна, 65023

Офіційний веб-сайт: http://music-art-and-culture.com/monograph

E-mail: kolmono@music-art-and-culture.com

Контактний номер: +38 (098) 264 83 73