##article.return## СТИЛЬ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ІСТОРИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ІКОНОГРАФІЇ Х–ХІІ СТ. Завантажити ##common.downloadPdf##