МУЗИКОЗНАВЧИЙ ДОРОБОК ЗАКАРПАТСЬКОЇ ВЧЕНОЇ ТЕТЯНИ РОСУЛ

  • Ulyana Bogdanivna Molchko Навчально-науковий інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету мені Івана Франка http://orcid.org/0000-0003-1519-6053
  • Yana Vasylivna Levko Навчально-науковий інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка http://orcid.org/0000-0003-4691-6105
Ключові слова: закарпатське музичне мистецтво, Тетяна Росул, історичне музикознавство, монографія, наукова стаття

Анотація

Мета роботи – розглянути наукові дослідження ужгородської музикознавиці Тетяни Росул із питань музичного минулого Підкарпатської Русі та сучасних здобутків мистців Закарпаття. Методологія дослідження спирається на аксіологічний, теоретичний, історичний, дослідницький методи. Наукова новизна полягає в тому, що вперше аналізується науковий доробок закарпатської вченої як у сфері історичного музикознавства, так і її напрацювання в царині сучасної музикології. Висновки. Шлях України до європейського співтовариства прогресивних держав міцно спирається на досягнення в галузях української культури, зокрема регіонального мистецтва. До грона сучасних науковців Закарпаття належить кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри археології, етнології та культурології Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», викладач-методист Ужгородського музичного фахового коледжу імені Д.Є. Задора, член Національної спілки композиторів України, лауреат обласної премії імені Д.Є. Задора Тетяна Іванівна Росул. Ужгородська вчена є автором численних досліджень з історичного музикознавства, музичного краєзнавства, сучасного музикознавства, етнографії, філософії, педагогіки. Її багатоаспектний науковий доробок є частиною загальнонаціональної музичної культури України, тому сьогодні актуальним є вивчення її теоретичної спадщини. Автори статті розглядають здобутки Т. Росул у сфері історичного музикознавства. Проаналізовано її монографічне дослідження «Музичне життя Закарпаття 20–30-х років ХХ ст.», де музично-краєзнавчий матеріал крізь призму суспільно-політичних подій краю в умовах тогочасного бездержав’я. Доведено незаперечну наукову цінність цього документального видання. Наведено тематичний огляд низки історико-музикознавчих статей Т. Росул, що були опубліковані в трьох збірниках «Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення», а саме «Музичне життя Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ століття», «Розвиток освіти», «Фестивальна панорама Ужгорода», «Анатолій Затін: музика це спосіб існування», «Хорова творчість Іоанна Бокшая», «Вплив художньо-естетичних принципів М. Лисенка на розвиток музичної культури Закарпаття», «Хорова творчість Василя Гайдука», «Рецепція Закарпаття у творчості чеських композиторів міжвоєнного періоду (на прикладі кіномузики)». Отже, історико-музикознавчі праці Т. Росул представляють динаміку розвитку музичного мистецтва Закарпаття і є вагомим внеском у сучасні дослідження у сфері регіональної культурології.

Посилання

1. Висіцька Т. Росул Тетяна Іванівна. Жіночі постаті в історії Закарпаття: наука, культура, мистецтво: Біо-бібліогр. довід. / Передм. В. Падяка. Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2004. С. 384–385.
2. Гаврош О. Музика наших бабусь. Ужгород. 2002. № 45 (196). 9 листопада. С. 12.
3. Кравченко А. Українська музична культура в контексті дослідження проблем культурологічної регіоніки. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2012. № 4. С. 139–143.
4. Нові грані музичного краєзнавства. Ужгород. 2002. № 43 (194). 26 жовтня. С. 7.
5. Росул Т. Анатолій Затін: музика – це спосіб існування. Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення. Ужгород : Карпати. 2005. Випуск І. С. 179–184.
6. Росул Т. Вплив художньо-естетичних принципів М. Лисенка на розвиток музичної культури Закарпаття. Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення. Ужгород : Карпати. 2010. Випуск ІІ. С. 8–14.
7. Росул Т. Діалог культур в музичному житті Закарпаття першої половини ХХ століття. Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи. зб. наук. статей. Мелітополь : Друкарня «Люкс», 2012. С. 109–113.
8. Росул Т. Музичне життя Закарпаття 20–30-х років ХХ ст. : монографія. Ужгород : ПоліПрінт, 2002. 208 с.
9. Росул Т. Музичне життя Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ століть. Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення. Ужгород : Карпати. 2005. Випуск І. С. 6–16.
10. Росул Т. Полікультурне середовище як чинник формування музичної культури Закарпаття. Наука і освіта. 2008. № 7. Жовтень. С. 165–168.
11. Росул Т. Рецепція Закарпаття у творчості чеських композиторів міжвоєнного періоду (на прикладі кіномузики). Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення. Ужгород : Карпати. 2016. Випуск ІІІ. С. 378–393.
12. Росул. Т. Розвиток освіти. Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення. Ужгород : Карпати. 2005. Випуск І. С. 16–28.
13. Росул Т. Фестивальна панорама Ужгорода. Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення. Ужгород : Карпати. 2005. Випуск І. С. 52–63.
14. Росул Т.Ф. Манайло у творчій рецепції І. Мартона та Ю. Шкробинця (на прикладі кантати «Карпатська рапсодія»). Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: Зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 14–15 квітня 2021 р. Мукачево: МДУ, 2021. С. 28–31.
15. Росул Т. Хорова творчість Василя Гайдука. Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення. Ужгород : Карпати. 2010. Випуск ІІ. С. 394–398.
16. Росул Т. Хорова творчість Іоанна Бокшая. Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення. Ужгород : Карпати. 2005. Випуск І. С. 184–201.
17. Шиманський П. Музичне життя Волині 20–30-х років ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 1999. 11 с.
Опубліковано
2022-05-16
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА