Архетип маски у європейській оперно-театральній традиції

The archetype of mask in the European opera and theatre tradition

  • Zhao Ziyuan Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової https://orcid.org/0000-0003-0076-9779
Ключові слова: Архетип, культурний архетип, маска, італійська комедія масок, опера, оперно-театральна традиція.

Анотація

Метою статті є прагнення визначити архетипічні властивості маски у розвитку європейської оперно-театральної традиції з виділенням італійської комедії масок як однієї з найважливіших підстав її розвитку. Методологія роботи визначається єдністю історико-культурологічного, театрознавчого, літературознавчого, психологічного, музикознавчого аналітичного й оперознавчого підходів, що створюють комплексний интердисциплинарный базис дослідження. Наукова новизна роботи пов'язана з вивченням і виділенням концептуального змісту архетипу маски у європейській оперно-театральній традиції. Висновки. Маска як «культурний архетип» (С. Аверніцев) виростає з самого «ґрунту несвідомого», природних й культурних особливостей буття народу в історії. В архетипі «маска» в гранично концентрованому виді втримуються властиві конкретному оперно-театральному персонажу принципи вибору моделей мислення й безумовних імперативів поведінки. Маска, маска-персонаж, маска-образ символічно оформляє досвід гри й сміху, виводить людину за межі емпіричного, повсякденного, приховуючи й заперечуючи його колишню особу. Маска, таким чином, трансцендує людське буття, несе в собі можливість для людини стати іншим, перейти до іншого виду буття, виступаючи у карнавалі принципом онтологічного перетворення людини.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Чжао Цзиюань, здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Неждановій

Посилання

1. Averintsev, S. (1980) Archetypes // Myths of the Nations of the World: Encyclopedia. T. 1. M. [in Russian].
2. Bakhtin, M. (1990) Creativity Francois Rabelais and folk culture of the Middle Ages and the Renaissance. M.: Fiction. [in Russian].
3. Jivilegov, A. (1962) Italian folk comedy. M.: ed. Academy of Sciences of the USSR. [in Russian].
4. Kristeva, Y. Intertextuality // Selected Works: the destruction of poetics. M.: ROSSPEN, 2004. [in Russian].
5. Culturology: XX century: Dictionary (1997). SPb.: University Book, 1997. [in Russian].
6. Miklashevskyi, K. (1914) La Commedia dell'Arte. Theater of Italian comedians. SPb. [in Russian].
7. Molodtsova, M. (1990) Comedy del Arte. History and modern fate. L.: LGITMiK. [in Russian].
8. Jung, C. (1991) The archetype and symbol. M.: Canon. [in Russian].
Опубліковано
2018-10-24
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА