ПАСІОНИ ДВОХ ОСТАННІХ СТОЛІТЬ: ПАРАЛЕЛІ ТА ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ

  • Savoniuk Hanna Oleksiivna Дніпропетровськf академіz музики імені Михайла Глінки
Ключові слова: жанр, пасіони, страсті, сучасність, Христос

Анотація

Інтерес зосереджено на страстях українського композитора О. Козаренка, американця Д. Дебні і росіянина – митрополита Іларіона. Методологія дослідження спирається на порівняльно-історичний метод, методи індукції, жанрово-стильового аналізу. Науковою новизною дослідження є звернення до трьох зразків сучасних пасіонів, які потребують належного вивчення та порівняння задля визначення нового ракурсу бачення в зазначеному напрямку. У висновках роботи підсумовані спільні закономірні музичні явища сучасних пасіонів межі ХХ–ХХІ століть. Багато напрямків для нової трактовки жанру надає мова. Композитори сучасного простору постійно знаходяться на етапі пошуків нових тембральних ефектів. Специфічним є також склад оркестру. Виявлено основні аспекти сучасних пасіонів: взаємопроникнення, синтез із використанням нових електронних засобів під час виконання творів. Основними аспектами сучасних пасіонів є: органічне поєднання, злиття, синтез різних їх складових частин. Так, суто католицька модель жанру може мати православне прочитання (Острозькі наспіви у творі О. Козаренка та православні тексти у страстях митрополита Іларіона). Сучасні композитори по-новому наповнюють страсті обов’язковими структурними одиницями (аріями, хоралами, хорами, речитативами). До виконання творів залучають як традиційний інструментарій, так і маловживаний. Переосмислюються і тембрально-вокальні засоби музичної виразності. В одному творі можуть поєднуватися різні мовні діалекти. Осучасненим компонентом пасіонів є використання нових електронних засобів. Багато питань стосовно давнього жанру залишаються неосвітленими. Композитори завжди мають різні поштовхи до написання композицій, у кожної з яких є своя історія виникнення і особиста довжина життя, що іноді переживає цілі епохи, як у випадку із безсмертними пасіонами Баха.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

магістр

Посилання

1. Afonіna O. (n.d.). Polykonfesіonality as a sign of Ukrainian spiritual music. StattiOnline. Library of scientific articles. Retrieved from http://www.stattionline.org.ua/obraz/33/2185-polikonfesijnist-yak-oznakasuchasno%D1%97-ukra%D1%97nsko%D1%97-duxovno%D1%97-muziki.html. [in Ukrainian].
2. Kozarenko O. (2014). Philosophy of music as a university discipline. Lviv. Proceedings of the Commission on Musicology. Lviv: Shevchenko Scientific Society. Vol. CCLXVII / Vol. Editor O. Kupchinsky. Lviv: Shevchenko Scientific Society [in Ukrainian].
3. Medushevskiy V. (2016). Gospel as the essence of the divine beauty of music. Retrieved from: http//www.musnotes.com/articles/ Medushevsky3 [in Russian].
4. Rau Е. (2015). Modern Passion: the shadows of the genre in XX-XXI centuries. Retrieved from http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2015_5-1_42.pdf [in Russian].
5. Tkachenko A. (2016). Ukrainian Monody sacred in contemporary composition activity. Candidate’s thesis. Lvіv. Nat. muz. akadem. іm. M. V. Lisenka [in Ukrainian].
6. Tsalay-Yakimenko O., Yasіnovs’kiy Yu. (1995). Musical art of ancient Ostrog. Ostrog antiquity. Lvіv. issue 1 [in Ukrainian].
7. Metropolitan Hilarion. (n.d.) Russian Orthodox Metropolitan Hilarion Alfeyev on Music and Faith. The Catholic University of America: web-site. Retrieved from http://president.cua.edu/inauguration/hilarionalfeyev.cfm#Full_text.
Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ