ВЗАЄМОДІЯ ТРАДИЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОПЕРИ ТА КИТАЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ: ДО ПРОБЛЕМИ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР

  • Wang Na Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
Ключові слова: діалог культур, європейська опера, музичний театр, пекінська опера, музично-театральна традиція

Анотація

Мета статті полягає у розгляді проблеми взаємодії культурно-історичних аспектів існування національних форм музичного театру у Китаї і Європі та порівняльному аналізі художніх засобів вираження й можливостей пекінської музичної драми і європейської опери. Методологія роботи базується на комплексному використанні компаративного методу, що дозволяє розглядати феномени європейського та китайського музичного театрів не в їх ізольованості й відособленості, а у взаємозв’язку, тим самим глибше осягаючи корінні відмінності і загальні закономірності. Наукова новизна статті полягає у дослідженні взаємодії та взаємовпливу традицій європейської оперної культури та китайської національно-культурної парадигми як процесу взаємовідносин культур Сходу та Заходу. Висновки. Головною спрямованістю та глибинною сутністю національної естетичної системи, що була сформована під безпосереднім впливом узагальненого образу китайської традиційної культури є ідея втілення і відображення «уявного». Це й стало основним фактором, що сприяв створенню унікального й самобутнього художнього стилю, головними прикметами якого є синтетичність й високий ступінь умовності. Хоча пекінська і європейська класична опера мають значну кількість спільних рис як різновиди музичного театру, але, окрім спільного, обидва явища мають численні відмінності, що кореняться в національно-культурній традиції двох народів. Ці відмінності пов’язані з умовами історичного формування музичного театру на Заході і на Сході. Східний театр зберіг живий зв’язок з найдавнішими традиціями народного мистецтва, тоді як європейська, в тому числі українська, опера розвивалася у бік елітарного мистецтва з індивідуально авторським типом творчості. Якщо європейський театр є місцем для високого мистецтва, то театр пекінської опери може виконувати не тільки функцію театрально-видовищну, а ще й є місцем спілкування та чаювання.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії

Посилання

1. Bakhtin, M. (1986) The answer to the question of the editors of the “New World”. Aesthetics of verbal creativity. M.: Art. S. 347–355. [in Russian]
2. Bakhtin, M. (1986) Aesthetics of verbal creativity. Moscow : Art. [in Russian]
3. Lazarev, V. (1922) Oswald Spengler and his views on art. Moscow [in Russian]
4. Samoilenko, A. (2003) Dialogue as a musical and cultural phenomenon: methodological aspects of modern musicology. Dis. for a job. scientist step. Doctors of art history, specialty – 17.00.03 – musical art. Odessa. [in Russian]
5. Samoilenko, A. (2010) Historical and aesthetic foundations of the opera. Science News of the National Musical Academy of Ukraine imeni P.I. Tchaikovsky. Today’s opera house and problems of recognition. Kyiv: NMAU im . P.I. Tchaikovsky. Is. 89. C. 399–414. [in Russian]
6. Spengler, O. (1993) Sunset of Europe. M.: Thought, 1993. [in Russian]
Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ