ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ПАТЕРН» У МИСТЕЦТВОЗНАВЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМАТИКИ

  • Oksana Belko Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: патерн, жанр, музична культура, систематизація інформаційних потоків

Анотація

Мета статті полягає у вивченні поняття «патерн» у сфері культурологічного дослідження певної мистецької (потенційно – музичної) ситуації на основі положень різних за профілем наукових досліджень. Методологія роботи передбачає оновлення мистецтвознавчих досліджень шляхом пошуку осягнення закономірностей взаємодії з різними сферами суспільного і особистого життя. Наукова новизна полягає у виявленні можливостей антропоцентричної і культуроцентричної інформації, що відкриває широкі можливості взаємозв’язків між особистістю та функціонуванням мистецьких, культурних і суспільних тенденцій чи ситуацій як втілення певних технологій. Висновки. Ані ідеологічні патерни, ані будь-які інші не можуть бути зведені до жанрів, або ж співвідноситися за масштабом з факторами, які впливають на розвиток певної тенденції, в тому числі жанрово-стильової. Натомість виявлення патернів у цій царині ґрунтується на зіставленні варіантів їх втілення в певних образах у різних жанрах і стилях на тій же основі, на якій І. Леонов обґрунтував їх поширення в різних системних організаціях. Закономірно припустити, що варіанти такої ситуації притаманні українській музичній культурі як частині суспільного життя. Зокрема, її ознаки повинні виявлятися в періоди інтенсивності ідеологічних детермінант та їх активного привнесення в музичне мистецтво як засіб унормування суспільної свідомості й консолідації громадян, тобто у міжвоєнне двадцятиліття ХХ ст. Отже, відкриваються істотні і при цьому суголосні загальним тенденціям історичної гуманітаристики перспективи систематизації інформаційних потоків вивчення реалій музичної культури. Значною мірою воно означає переосмислення чи, принаймні, поглиблення усталених поглядів на основі систематизації інформаційних потоків за допомогою чинників і понять, які виявляються на міждисциплінарному рівні.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

викладач кафедри методики музичного виховання та диригування

Посилання

1. Afanasyev Y. (2010) The social purpose of art as a systematic factor of national artistic culture.Cultural Thought: Annual. Kyiv. № 2. P. 169–173 [in Ukrainian].
2. Belostemnova N.V., Plebanek O.V. Consciousness and culture in the natural picture of the world. Questions of philosophy. Retrieved from: http://vphil.ru/index.php? option=com_content&task=view&id=617&Ite mid=52. [in Russian].
3. Ganzha A: (2014) Soviet Music as a Stalinist Cultural Policy. Logos. Moscow. No. 2 (98). P. 123–155 [in Russian].
4. Kostyuk N. (2007) Music genres: classification problems. Art Studies Studios. No. 2 (18). P. 73–80 [in Ukrainian].
5. Leonov I. (2015) Patterns of cultural and historical process: paradigm-thematic analysis: Abstract of dissertation on competition of a scientific degree of doctor of cultural studies. St. Petersburg [in Russian].
6. Lotman Y. (1992) Symbol in the System of Culture. Selected Articles in Three Volumes. Volume I. Articles on semiotics and topologyculture. Tallinn : Alexandra. Р. 191–200 [in Russian].
7. Markevich H. (1980) The main problems of literature science: [рer. polish; common. ed. and past N.Ya. Polyakov]. Moscow : Progress [in Russian].
8. Medushevsky V. Music genres and genre analysis. Harmony. Retrieved from: http://harmony.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s=1&txtid=100 [in Russian].
9. Minaev E. (2000) Music-information field in evolutionary processes and macrosity: The dissertation author’s abstract on competition of a scientific degree of doctor of art history. Moscow. Retrieved from: https://
ref.online-books.net.ua/major/284/175321/ [in Russian].
10. Ivanov O. (2015) Cultural space as a space of patterns of behavior and thinking. Proceedings of the St. Petersburg State Institute of Culture. St. Petersburg. Volume 206. Sociology of culture: experience and new paradigms. Part 1. P. 19–25 [in Russian].
11. Sokolov О. (1994) Morphological system of music and its artistic hedgehogs. Nizhny Novgorod, N-NSU [in Russian].
12. Toropova A. (2009) Phenomenon of Musical Consciousness: Research Methodologies and Development: Dissertation for the Degree of Doctor of Pedagogical Sciences: 13.00.08, 19.00.01. Moscow [in Russian].
13. Chernysh M. (2013) Basic concepts and methodological principles of cultural analysis of the problem of cultural diversity preservation.Bulletin of the National Academy of Art and Culture Leaders. № 2. P. 90–95 [in Ukrainian].
14. Shirokova N. Postmodernist text in jazz (second half of XX - beginning of XXI century) Retrieved from: https://cyberleninka.ru/ article/n/postmodernistskiy-tekst-v-dzhaze-vtoraya-polovina-xx-nachaloxxi-vv [in Russian].
Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА