ЗАРОДЖЕННЯ РОКОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОПУЛЯРНІЙ ПІСЕННІЙ КУЛЬТУРІ 1970-Х РОКІВ

  • Oleg Kolubayev Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: естрадна пісня, популярна пісня західноукраїнського регіону, регіональна традиція естрадно-музичного мистецтва Галичини

Анотація

Мета статті полягає у висвітленні еволюції популярної пісні західноукраїнського регіону періоду 70-тих років ХХ століття, виявленні ознак новітньої для того часу рокової традиції естрадно-пісенного мистецтва з позиції історичних та соціокультурних чинників. Методологія роботи передбачає оновлення мистецтвознавчих досліджень у вивченні концептуальних засад творчої діяльності, що проявляються у взаємозв’язку композиторської, виконавської, організаційної та інших видів діяльності представників українського естрадного виконавства й сучасної музичної творчості. Наукова новизна полягає у виявленні впливу цілого ряду соціокультурних передумов та сучасних тенденцій української музичної культури (зокрема, виявленні та розвідці рокових тенденцій, що вже успішно викристалізовувались у Західній музичній культурі та безперечно почали проникати через «залізну завісу») на вектор розвитку естрадно-пісенного жанру західноукраїнського регіону. У висновках конкретизовано вплив творчості представників львівської композиторської школи на розвиток та трансформаційні процеси естрадної пісенності 70-тих років. Зазначено, що представники львівської композиторської школи та популярні виконавці 70-х років ХХ століття своєю творчістю створили новий еталон професійності та художньої глибини естрадної пісенності із блискучим розумінням завдань поп-культури, поєднавши засоби академічного європейського мистецтва та вокального виконавства, колорит українського, а саме гуцульського та буковинського фольклору, підпорядкувавши їм засоби новітніх тенденцій біт-, рок-, джазової музики. Розвиток популярного пісенного жанру на Західній Україні знаменував новий етап еволюційних процесів у спадкоємності фольклорного зачину та його новітнього прочитання в руслі перетину і взаємовпливу наслідків технічної революції (появи принципово нових музичних інструментів, засобів електронної обробки та відтворення звуку), регіональної традиції естрадного солоспіву-танцю, актуальних танцювальних ритмів сучасності.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування

Посилання

1. Volynsky, J. (1965). Anatoly Kos-Anatolsky: An Essay on Life and Creativity. Kyiv: Art [in Ukrainian].
2. Kiyanovska, L. (2000). The stylistic evolution of the Galician musical culture of the nineteenth and twentieth centuries. : Monograph. Ternopil: Aston [in Ukrainian].
3. Lashchenko, S. (2007). Song is a social phenomenon that cannot be easily taken care of «Crimean church». № 21. [in Ukrainian].
4. Mozgovyi, M. (2008). Features of the Ukrainian smash hit in the context of the development of the national variety show. CSR Newsletter. Kyiv, № 10. P. 72–80 [in Ukrainian].
5. Petrenko, M., Yaremko, B. (2011) In memory of Bohdan Yanivsky. The Golden Foundation of the Ukrainian Variety Art: a site about the best singers, composers and songwriters of the 50’s and 90’s. URL: http://uaestrada.org/archives/5987 [in Ukrainian].
6. Savchuk, O. Vocal and instrumental ensemble “SMERICHKA”: Site of the Regional Chernivtsi Philharmonic. URL: http://www. filarmoniya.cv.ua/en/via/ (accessed: 28.09/2019). [in Ukrainian].
7. Chernikova, S. (2008). Genesis of variety, vocal and ensemble performance and ways of its professionalization: author. dissertation ... Abstract of Candidate thesis. Kharkiv. [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА