Культура повсякдення у музичному мистецтві: інтерпретаційні можливості та методологічні перспективи (на прикладі творчої біографії М. І. Глінки).

Culture of everyday life in music: interpretive opportunities and methodological perspectives (in the biography of Glinka).

  • Hanna Hadetska Національна музична академія ім. П. І. Чайковського.
Ключові слова: культура повсякдення, наявне знання, ми-група, теза взаємності перспектив, концепція «того, хто повертається додому», історично-поінформоване виконавство, творча біографія, бальна культура.

Анотація

У статті розглядаються ключові положення концепції повсякдення соціологія А. Шюца в проекції на актуальні проблеми, пов'язані з культурою повсякдення. Вводяться наступні, запропоновані А. Шюцем, поняття: «наявне знання», «ми-група», «життєві світи». Також розглядається можливість використання щодо культури повсякдення в музичному мистецтві таких методологічно продуктивних ідей соціолога як «теза взаємності перспектив» і концепція «того, хто повертається додому». На прикладі фактів з творчої біографії М. І. Глінки продемонстровано доцільність залучення даних ідей та понять. Окреслено взаємозв'язок шюцевской концепції повсякдення із ключовими положеннями напрямку історично-поінформованого виконавства, що сьогодні активно розвивається у цілому музичному світі.
Ключові слова: культура повсякдення, наявне знання, ми-група, теза взаємності перспектив, концепція «того, хто повертається додому», історично-поінформоване виконавство, творча біографія, бальна культура.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Гадецька Ганна Миколіївна
кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.

Опубліковано
2014-12-17
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ