СЕМАНТИКА ГОБОЯ У ТВОРАХ ВІТАЛІЯ ГУБАРЕНКА ТА ІРИНИ ГУБАРЕНКО: ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ

  • Olena Yuriyivna Bazan Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-2447-4732
Ключові слова: Віталій Губаренко, Ірина Губаренко, гобой, образноемоційна сфера, семантика

Анотація

Мета роботи полягає в дослідженні творів для гобоя і фортепіано представників однієї сім’ї – Віталія Губаренка та Ірини Губаренко – та виявленні їхніх індивідуальних авторських підходів до семантичних означень тембру гобоя, які закладені в музичній мові, у проекції на виконавську інтерпретацію. Методологія дослідження базується на застосуванні біографічного, стильового, історико-типологічного та виконавського методів, що дає змогу піддати аналізу важливість образно-семантичної ролі гобоя як інструменту у творчості обох композиторів та намітити перспективу розкриття паралелей між двома творчими особистостями. Наукова новизна полягає в порівнянні творів батька та доньки для однакового інструментального складу з метою розкриття рис індивідуальної авторської присутності та виявлення конкретних підходів до семантики нотних текстів. Висновки. На прикладі історичного розвитку гобойного мистецтва показано формування певного ставлення до цього інструменту як до самостійного експресивного символу, що знаходить своє вираження в тембровій близькості до мовної інтонації та різноманітності виражальних можливостей. На прикладі «Adagio» для гобоя і струнного оркестру в авторському перекладі для гобоя та фортепіано визначається, що художньому мисленню Віталія Губаренка відповідає філософська глибина, суттєве розширення традиційних уявлень про можливості семантики гобоя з проникненням у площину медитативності та інтелектуальності. Концепція «Сонатини» для гобоя та фортепіано Ірини Губаренко продовжує лінію пошуків у напрямку тонкого відчуття емоційних станів, відтворених завдяки темброво-колористичному спектру ансамблевого діалогу фортепіано і духового інструменту. Поєднує розглянуті твори здатність композиторів – членів однієї родини торкатися сокровенних сенсів людської душі, відкриваючи нові грані трактування духового інструменту в ансамблі з фортепіано на шляху еволюції гобоя як інструмента.

Посилання

1. Березин В. Гобой и гобоисты при дворе королей Франции. Научный вестник Московской консерватории, 2010. № 3. С. 148–182.
2. Губаренко И.В. Римский роман: проза, поэзия, драматургия, публицистика, критика. Киев : Акта. 2011. 621 с.
3. Денисенко Я.О. «Технеми» для духових інструментів Геннадія Ляшенка в контексті жанрово-стильових засад сучасної української інструментальної музики. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Вип. 122. Київ, 2018. С. 71-78.
4. Драч І. Композитор Віталій Губаренко: формула індивідуальності : монографія. Суми, 2002. 228 с.
5. Закопець Л. Концертні жанри для гобоя у творчості українських композиторів. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. Наукова збірка Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка.. Вип. 25. Львів, 2011. С. 258–267.
6. Інтерв’ю зі Скибинською О.І. від 12.03.2021. – Аудіозапис і текст зберігаються в особистому архіві Базан О.Ю.
7. Карелова В.Ю. Харьковская школа гобоя: История и методика (последняя четверть XVIII – начало ХХ ст.) Вісник ХДАДМ. № 8. 2011. С. 148–150.
8. Мартинова В.І. Концертуючий гобой: тембр, техніка, традиційні та новітні прийоми гри. Науковий збірник ХНУМ імені І. П. Котляревського. Вип. 50. 2018. С. 149–164.
9. Остроухова Н.В. Нові виконавські діалоги з композиторською спадщиною Віталія Губаренка та Ірини Губаренко. «Музичне мистецтво і культура» Науковий вісник Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, 2020. Вип. 30, книга 2. С. 51–63.
10. Палтаджян Ш.Г. Гобой в творчестве итальянских композиторов XVIII века. Вісник ХДАДМ № 2, 2009. С. 108–114.
11. Полянська Г. Творчість композитора Віталія Губаренка в культурному контексті України другої половини ХХ століття. «Рідний край» Науковий, літературно-художній альманах Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 2017. № 2(37). С. 129–134.
Опубліковано
2022-05-16
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ