ФЕНОМЕН ОРКЕСТРОВОГО ФОРТЕПІАНО У ТВОРАХ ДЛЯ САКСОФОНА ТА ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ

  • Volodymyr Oleksandrovych Lebed КВНЗ «Дніпропетровська академія музики імені Михайла Глінки» Дніпропетровської обласної ради» https://orcid.org/0000-0003-2162-9759
Ключові слова: саксофон, духовий оркестр, фортепіано, оркестрове фортепіано, аранжування, тембральне сполучення, соло, духові інструменти

Анотація

Питання розвитку духового оркестрового музичного мистецтва є невід’ємною частиною національної музичної культури. Саксофон як один із найпопулярніших на сьогодні духових академічних інструментів постає в ролі провідника високої музичної культури для широких верств населення, що має на меті підвищення рівня зальної культури держави. Мета дослідження – визначити та охарактеризувати різні прояви впровадження фортепіано до оркестрової тканини в сучасних академічних творах для саксофона з духовим оркестром. Завданням пропонованого дослідження є означення темброво-колористичної характеристики поєднання оркестрових духових інструментів із фортепіано, а також розкриття взаємозв’язку партії фортепіано та партії саксофона соло. Наукова новизна криється в розкритті питань пов’язаних із генезисом та формуванням складу академічного духового оркестру, зокрема у визначенні ролі фортепіано у функціональних аспектах оркестрової тканини. В українському музикознавстві досі не було розвідок за вказаною проблематикою, що засвідчує високий рівень новизни означеного наукового дослідження. Методологія роботи передбачає використання історичного методу, а також спирається на методи аналізу та синтез. У розробці матеріалу дослідження використовуються також культурологічний та творчо-діяльнісний методи. Висновки. Партитура сучасного професійного духового оркестру розвивається та вдосконалюється, про що свідчить, наприклад, уведення до складу оркестрових інструментів на постійній основі фортепіано. Проаналізувавши ряд академічних творів для саксофона у супроводі духового оркестру, доходимо висновку, що фортепіано виконує декілька основних ролей, зокрема структуруючу, динамізуючу, а також колоруючу. Визначено, що використання новочасного академічного фортепіано у партитурі сучасного духового оркестру несе неабияку позитивну, художньо-естетичну роль, а також утворює перспективи щодо нових художніх досягнень у лоні духового академічного музично-виконавського мистецтва.

Посилання

1. Антонова Ю.П. Фортепиано как инструмент симфонического оркестра. Научно-методические проблемы преподавания в специализированном вузе искусств: сб. ст. Москва, 1997. С. 147–164.
2. Апатский В.Н. История духового музыкально-исполнительского исскуства. Книга ІІ. – Київ : ТОВ «Задруга», 2012. 408 с.
3. Балин А.П. Традиции оркестра духовых инструментов в эволюции джаз-бэнда (1890–1960-е гг.): автореф. дисс. … канд. искусст.: 17.00.02. Ростов-на-Дону 2008, 28 с.
4. Малофеева И.В. Фортепиано в составе симфонического оркестра: дисс. … канд. искусст.: 17.00.02. Москва, 2016. 154 с.
5. Малофеева И.В. Развитие феномена оркестрового фортепиано в западноевропейской музыке ХІХ в. Тамбов : Грамота, 2016. № 11(73). C. 138–143.
6. Cernuto J.R. Analytical, interpretative, and performance guides for conductors and soloists to John Mackey’s Harvest: concerto for trombone, Drum music: concerto for percussion, and Antique violences: concerto for trumpet. DMA (Doctor of Musical Arts) thesis, University of Iowa, 2018. 295 p.
7. Jenkins C. A Conductor’s and Performer’s Guide to Steven Bryant’s Concerto for Alto Saxophone. Ohio State University. 2018. 149 р.
8. Kim J.G. Functional Orchestral Collaboration Skills for Wind Band Pianists: a study guide. Doctor of Musical Arts (Performance), University of North Texas. 2016. 54 p.
9. Rettie S. A performer’s and conductor’s analysis of Ingolf Dahl’s for Alto Saxophone and Wind Orchestr. 2006. Louisiana State University. 89 p.
10. Rowles C. Ingolf Dahl’s Concerto for alto saxophone and wind orchestra: a revised edition. Doctor of Musical Arts thesis, University of Iowa. 2016. 160 p.
11. Towner C. An Evaluation of Compositions for Wind Band According to Specific Criteria of Serious Artistic Merit: A Second Update. 2011. Lincoln, Nebraska, University of Nebraska. 244 p.
12. Travis J. Cross, A Conductor’s Examination of Three Concertos with Wind Ensemble: A research documentfor the degreedoctor of music, Evanston, Illinois. 2012, 89 р.
13. Wallace J.D. John Mackey’s concerto for soprano sax and wind ensrmble: An analysis and conductor’sguide to performance, Georgia. 2009. 143 p.
Опубліковано
2022-05-16
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА