ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬКОГО ВИКОНАВСТВА НА ТРУБІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

  • Oleh Zinoviyovych Ivanitskyy Національна музична академія України імені П. І. Чайковського http://orcid.org/0000-0003-0759-7404
Ключові слова: труба, музична культура США, історія американського виконавства на трубі, Е. Вільямс

Анотація

Мета роботи – розглянути деякі особливості розвитку виконавства на трубі в першій половині ХХ століття в Америці, зокрема, особливості виконавського стилю Е. Вільямса. Методологія дослідження спирається на історико-культорологічний та системно-аналітичний методи. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше у вітчизняному музикознавстві розглянуто деякі аспекти американської музичної культури з точки зору розвитку виконавства на трубі. Виокремлено основні етапи періодизації. Розглянуто основні тенденції, зумовлені культурними та економічними передумовами. Виділено основні моменти відмінності цього періоду від попереднього (періоду становлення, друга половина XIX століття): взаємовплив європейської та американської виконавських традицій; згасання розповсюдженості військових духових оркестрів і поява численних інших форм оркестрів; загальне підвищення популярності духового виконавства у зв’язку зі включенням навчання музики до курсу обов’язкових дисциплін в системі загальної освіти; виділення сольного виконавства на трубі в самостійну тенденцію; підвищення уваги до труби як сольного інструменту у зв’язку з удосконаленням конструкції, поліпшенням технічних та виражальних якостей інструменту. Виявлено певні характерні особливості стилю видатного трубача цього періоду, Е. Вільямса. Серед них: прагнення до постійного самовдосконалення, універсалізм у виконавській практиці; багатогранність діяльності, прагнення систематизувати накопичений виконавський досвід у педагогічній роботі та методичних розробках. Висновки. Перша половина ХХ століття в американській музиці відрізняється розмаїттям форм та тенденцій розвитку. Закладаються основи розквіту виконавської школи другої половини століття. Е. Вільямс є однією з ключових персон, які завдяки сольній виконавській, педагогічній та організаційній діяльності справили вплив на формування американської школи.

Посилання

1. Конен В.Д. Пути американской музыки. Москва : Музыка, 1965. 525 с.
2. Кузнецов А.Г. Из истории американской музыки. Классика. Джаз. Бишкек : КРСУ, 2008. 130 с.
3. Манулкина О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка ХХ века. Санкт-Петербург : Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. 784 с.
4. Переверзева М. История современной музыки. Музыкальная культура США ХХ века. Москва : Юрайт. 2019, 540 с.
5. Сигида С.Ю. Музыкальная культура США конца XIII – первой половины XX века. Становление национальной идентичности. Москва : Композитор, 2012. 504 с.
6. Holman, G. Brass Bands and Cornet Bands of the USA – a historical directory. 2021. 580 p.
7. McCann, J.L. A history of trumpet and cornet pedagogy in the United States, 1840–1942 : Evanstone, 1989. 152 p.
8. Wilson, D.G. The pedagogic influence of Ernest S. Williams on the teaching concepts of four american trumpet professors : Norman 1999. 157 p.
9. Winking, K. The legacy of Ernest S. Williams. International Trumpet Guild. January, 2000. P. 34–53.
Опубліковано
2022-05-16
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА