ФОРТЕПІАННИЙ КОНЦЕРТ ЕМІ БІЧ В КОНТЕКСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ЖАНРУ

  • Olena Hrigirivna Antonova Національна музична академія України імені П. І. Чайковського https://orcid.org/0000-0001-6253-8138
Ключові слова: творчість Емі Біч, американська музика, жанр концерту, романтичні традиції, фортепіанне виконавство, пісня

Анотація

Мета роботи – виявити особливості втілення жанрових ознак в концерті для фортепіано з оркестром Емі Біч та вписати його в історію американської гілки жанру. Методологія дослідження включає біографічний (для з’ясування обставин життя та творчості композиторки), жанрово-стилістичний (для всебічного аналізу її фортепіанного концерту), компаративний (для порівняння концертів Біч та МакДауелла) методи. Наукова новизна полягає у зверненні до постаті маловідомої в українському музикознавстві американської композиторки Емі Біч та до її фортепіанного концерту, який висвітлений з точки зору втілення романтичних жанрових моделей. Висновки. Простежено особливості життєтворчості Емі Біч, пов’язані з раннім виявленням її таланту та перепонами на шляху його розвитку, зі стрімким зльотом піаністичної кар’єри та вимушеною відмовою від концертної діяльності, з необхідністю самостійно опановувати правила гармонії, контрапункту, оркестровки та труднощами у визнанні композиторських досягнень. Проаналізовано фортепіанний концерт до-дієз мінор ор. 45, виявлено його композиційно-драматургічні, образно-тематичні та стилістичні особливості, вказано на автобіографічні риси твору. Зроблено порівняння фортепіанного концерту Емі Біч та концертів Едварда МакДауелла з урахуванням основних параметрів їхньої організації. Наголошено на спільній орієнтації обох композиторів на європейські романтичні традиції. Простежено паралелі у структурі циклу та окремих частин, відзначено певну еклектичність стилістичного забарвлення музики, охарактеризовано співвідношення фортепіанної та оркестрової партій, розглянуто способи солюювання. Акцентовано увагу на використанні в концерті Е. Біч тематичного матеріалу власних пісень, що, з одного боку, наближає його до кола лірико-інтимних жанрів, а з іншого, конкретизує зміст, певною мірою символізуючи події особистого життя композиторки. Зроблено висновок, що перші зразки американського концерту, попри спільні витоки, демонструють прагнення до індивідуалізації композиторських рішень відповідно до художніх уподобань та практичних навичок їхніх авторів.

Посилання

1. Антонова О. Перший фортепіанний концерт Едварда Мак-Дауелла: біля витоків американської історії жанру. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київ, 2023. Вип. 136. С. 165–178.
2. Baker M. S. Amy Beach for the new Generation: the Effects of Increased Interest in Beach’s Works on the Current Place in the Performance Canon of Concerto for Piano and Orchestra in C Sharp Minor, Op. 45 : Dissertation for the degree of Doctor of Musical Arts. Tuscaloosa, Alabama : The University of Alabama, 2019. 80 р.
3. Block A. F. Amy Beach, Passionate Victorian: The Life and Work of an American Composer, 1867–1944. New York, Oxford : Oxford University Press, 1998. 448 p.
4. Bomberger E. D. MacDowell. New York : Oxford University Press, 2013. 349 р.
5. Clarke S. Amy Beach the Synesthete: Nature, Color, and Compositional Identity. AMY BEACH (1867–1944) : website sponsored by Women’s Philharmonic Advocacy. URL : https://wam.rutgers.edu/amybeach-the-synesthete-an-essay-by-dr-sabrina-clarke/ (дата звернення: 15.07.2023).
6. Gates E. Mrs. H. H. A. Beach: American Symphonist. The Kapralova Society Journal : A Journal of Women in Music. Toronto, 2010. Volume 8, Issue 2. P. 1–11. URL : http://www.kapralova.org/journal15.pdf (дата звернення: 05.07.2023).
7. MacDonald C. Critical Perception and the Woman Composer: The Early Reception of Piano Concertos by Clara Wieck Schumann and Amy Beach. Current Musicology. 1993. № 55. Р. 24–55.
8. Meehan J. C. Issues of American nationalism in mid-to-late nineteenth-century American art music : Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy theses, ETD doctoral. Rutgers : The State University of New Jersey, 2017. 209 р.
9. Rushing K. C. Amy Beach’s Concerto for Piano and Orchestra in C-Sharp Minor, Op. 45: a Historical, Stylistic, and Analytical Study : Dissertation for the degree of Doctor of Musical Arts. Baton Rouge : Louisiana State University, 2000. 82 p.
10. Scherer B. L. A history of American classical music. Hong Kong : Naxos Books, 2007. 237 p.
Опубліковано
2023-12-12
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ