ЯВИЩЕ МЕТА-НЕОКЛАСИКИ У ФОРТЕПІАННІЙ ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ КОМПОЗИТОРІВ: НА ПОРОЗІ НОВОЇ ДОБИ ФОРТЕПІАННОГО МИСЛЕННЯ

  • Hanna Volodymyrivna Yatsula Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0001-9517-4633
Ключові слова: метамодернізм, мета-неокласика, фортепіанне мислення, фортепіанний тембр, медитативність, творчість сучасних композиторів, новий синтез

Анотація

Мета роботи – дослідити явище мета-неокласики у фортепіанній творчості сучасних композиторів, як нової доби створення та сприйняття музики. Методологія роботи спирається на комплексне використання семантичного і текстологічного підходів, а також на метод систематизації й узагальнення, що посприяли виокремленню нового явища мета-неокласики. На основі аналізу історичних передумов виникнення метамодернізму формуються нові перспективи створення та інтерпретації творів сучасних композиторів з особливими відображаннями їх у дійсності. Наукова новизна статті зумовлюється вивченням умов виникнення метамодернізму як нового напряму у світовій культурі; визначаються основні позиції цього напряму та їх вплив на твори сьогодення. Доводиться, що твори мета-неокласиків, як представників метамодернізму, відображають сучасні тенденції в музиці, коли стилі та жанри поєднуються і створюється унікальне звучання, яке не обмежується одним певним стилем. Висновки. Музика метамодернізму відображає дух нашого часу, для якого різноманітне інформаційне навантаження і множинні культурні впливи є повсякденною реальністю. Музиканти та слухачі шукають нові форми висловлювання та способи впоратися з цією складністю. Метамодернізм пропонує новий спосіб образного синтезу та стилістичного об’єднання, створюючи музику, яка відображає та вбирає різноманітність та складність оточуючого світу. Композитори мета-неокласики часто експериментують та поєднують елементи різних стилів та жанрів, створюючи унікальні та оригінальні звучання. Їх твори можуть містити елементи класичної музики, джазу, року, електронної музики та інших форм, а також впливу різних культурних традицій. Головними конститутивними рисами творів мета-неокласиків є: мелодійність; медитативність («звільнення свідомості»); репетитивність; різноманітність підходів до використання фортепіано; трансценденція що виражено у перевищенні меж матеріального світу і досягнення іншої, вищої реальності, одночасно глибших рівнів свідомості, духовності чи розуміння. Тож твори мета-неокласиків надихають, занурюють до позитивної атмосфери сприйняття навколишнього світу, дають сили для життя.

Посилання

1. Губернатор О. Метамодернізм як нова парадигма сучасних культурних практик. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2023. № 1. С. 109–114.
2. Кужелева Е. Неактуальный стиль как феномен композиторской поэтики XX века Дис. … канд. искусствоведения: 17.00.03 / Кужелева Елена Александровна ; Одесская гос. музыкальная академия им. А. В. Неждановой. – О., 2003. – 279 л.
3. Хрущева Н. Постирония и эйфория: О метамодерне в академической музыке // Музыкальная академия. № 1. – 2019. С. 135–147.
4. Dumitrescu A. E. What is Metamodernism and Why Bother? Meditations on Metamodernism as a Period Term and as a Mode. 2016. URL: https://www.academia.edu/31494316/What_is_Metamodernism_and_Why_Bother_Meditations_on_Metamodernism_as_a_Period_Term_and_as_a_Mode
5. Kadagishvili D. Metamodernism as we perceive it (quick review) European Scientific Journal December 2013 /SPECIAL/ edition vol.2 ISSN: 1857-7881 (Print) e – ISSN 1857-7431
6. METAMODERNIST // MANIFESTO URL: http://www.metamodernism.org Журнал о метамодернизме https://metamodernizm.ru/manifesto/
7. Robin van den Akker, Alison Gibbons, Timotheus Vermeulen. Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism. P. 245, Hardcover. – 2017.
Опубліковано
2023-12-12
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА