МУЗИЧНЕ СЛУЖІННЯ ЯК РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ ДУХОВНОГО ТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

  • Liliya Genadievna Bogachova-Streltsova Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-1133-6330
Ключові слова: музика, музичне мистецтво, музичний вплив, особистість, суспільство, творення, механізми формування, катарсичні переживання, духовно-релігійний аспект

Анотація

Мета роботи – обґрунтувати доцільність та наукову спроможність розгляду музичного мистецтва як механізму духовного творення особистості. Методологія дослідження передбачає використання філософського, історично-релігійного, компаративного, музикознавчого методів у їх системній цілісності. Важливим є психо-фізіологічний аналіз аспектів музичного сприйняття. Наукова новизна – запропоновано погляд на музичні переживання як механізм формування духовно-релігійної основи особистості людини у соціумі під впливом історичних факторів. Висновки. Музика займає особливе місце, перебуваючи в цілісній системі мистецтв, володіючи мінливістю втілення та безпосередньо емоційного впливу, як на історичному шляху розвитку, так і на зрізі часових локацій. Це ставить музичне мистецтво на рівень духовно-філософського осягання буття. Така перевага перед іншими видами мистецтва та різноманітність форм, стилів і втілень, визначає величезний діапазон думок щодо її (музики) технічно-звукових та емоційно-інтелектуальних можливостей: від здатності наслідувати звуки навколишнього світу до можливості створювати власний Світ, заповнюючи його морально-духовними та естетичними пошуками чи фантазійними ілюзіями відображення дійсності. У статті доводиться, що прояв духовних здібностей в результаті впливу музики як духовного чинника відбувається опосередковано через зміну психічного стану на духовний. Змістовна сторона духовного стану виражається емоційним переживанням, в якому виявляється значення відображеного в музиці явища для людини та її ставленням до нього. В результаті такого емоційного переживання музики з’являються нові смислові зв’язки, інтеграція інформації, прагнення цілісності, продуктивність уяви та мислення. Музика стимулює дану пошуково-дослідницьку активність у сфері духовності, що стимулює вихід у «простір можливостей» і призводить до нового продукту в діяльності та робить діяльність творчою.

Посилання

1. Бехтерев В. М. Музыка как лечебное средство. Петербургская газета. 1913. № 102. 16 апреля. С. 3.
2. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960. 500 с.
3. Оганезова-Григоренко О.В. Автопоезіс артиста мюзиклу як творчий феномен та предмет музикознавчого дискурсу: дис. … докт. мист.: 17.00.03 / НМАУ імені П.І. Чайковського. Київ, 2018. 397 с.
4. Самойленко О.І. Діалог як метод та предмет музикознавства. Одеса: Астропринт, 2002. 302 с.
5. Chatwin B. The Songlines, London, 1987. 293 p.
6. Clement of Alexandria, Music in Early Christian Literature, Cambridge, 1987. 77 р.
7. Cloud, David W. Contemporary Christian Music під Spotlight. Canada, 1999. 726 g.
8. Die Grundlagen der Geschichtswissenschaft Eine erkenntnistheoretisch-psychologische Untersuchung. Berlin, 1905. 146 s.
9. Eliot T. S. The Literary Essays of Ezra Pound, London, 1960. 353 р.
10. Gruble H. W. Verstehende Psychologie Stutt. Tubingen, 1950. 459 s.
11. Hamel P. M. Through music to the self, Tisbury, Wilts., 1978. 228 s.
12. Sacks О. The man who mistook his wife for a hat. London, 1980. 122 s.
13. Storr, A. The Dynamic of Creation London, 1972. 248 р.
14. Williams R. National Music and Others Essays, 2nd edition. Oxford, 1987. 256 p.
Опубліковано
2023-12-12
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА