Особливості тембрової драматургії інструментальних творів Галини Уствольської.

Features of timbre dramaturgy of instrumental works Galina Ustvolskaya.

  • Julia Grybynenko Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0003-4891-5157
Ключові слова: Ключові слова: тембр, темброва драматургія, темброва персоніфікація, інструментальна музика, духові інструменти.

Анотація

Метою роботи стає виявлення оригінальних індивідуально-авторських прийомів тембрової драматургії Г. Уствольської та розкриття своєрідності їх втілення на прикладі використання духових інструментів. Методологія дослідження спирається на системно-аналітичний метод; також в роботі розвиваються текстологічний та семантичний музикознавчі підходи. Наукова новизна роботи полягає в зверненні до проблеми тембрової драматургії, як до одного з основних прийомів музичної виразності творів Г. Уствольської; в розгляді специфіки застосування духових тембрів в партитурах композитора як невід’ємного компонента драматургії її інструментальних творів. Висновки. Своєрідність тембрового мислення Галини Уствольської проявляється в музиці всіх жанрів, до яких вона звертається. Крайні диспропорції, дисбаланс інструментарію поєднуються в творах композитора з принципами тембрової персоніфікації, обмеженість складів з багатством тембрової палітри, нова функціональність інструментарію зі зверненням до звичних тембрів. Всі перераховані фактори вказують на підвищення ролі тембру в творчості Галини Уствольської як емоційно-виразного та композиційно-структурного елементу, на збільшення його питомої ваги в загальній фабулі і архітектоніці її творів. Особливе значення в створенні композиції цілого Уствольска надає тембрів духових інструментів.
Ключові слова: тембр, темброва драматургія, темброва персоніфікація, інструментальна музика, духові інструменти.

 

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Грібінєнко Юлія Олександрівна
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім.. А.В. Нежданової.

Посилання

1. Vasilyeva N. (2004) Creativity Galina Ustvolskaya in the aspect of the «new sacredness»: dis. Candidate of Art History: 17.00.02. Novgorod. [in Russian].
2. Gladkova O. (1999) Galina Ustvolskaya. Music is like an obsession. St. Petersburg: Musica, [in Russian].
3. Makarov S. (1999) Pipes, beats and bells as sacred musical instruments (to symbolic interpretation of the «trumpet» and «ringing»). Music bells. SPb, P. 15-21. [in Russian].
4. Sanin A. (1990) Galina Ustvolskaya: the word is said. Soviet music. № 10. P. 10-15. [in Russian].
5. Terteryan P. (1986) About the role of timbre and timbre dramaturgy in the modern Soviet symphony: the author's abstract. dis. for the competition uch. degree of cand. art studies: special. 17.00.03 .. M. [in Russian].
6. Tsytovich V. (1973) About the specifics of timbre thinking of Bela Bartok: author’s abstract. dis. for the competition uch. degree of cand. art studies: special. 17.00.03. L. [in Russian].
7. Cherednichenko T. (2002) Music stock. The 70th. Portraits. Cases. M.: Novoe Literatyrnoe Obozrenie, [in Russian].
Опубліковано
2017-07-03
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ