Авторська мова як жанрово-стильовий чинник камерно-вокальної поетики Ф. Шуберта.

Author's language as a genre-style factor of chamber-vocal poetry F. Schubert.

  • Du Zhou Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.
Ключові слова: Ключові слова: авторська мова, образ автора, індиціальний автор, взірцевий автор, ідеальний автор, камерно-вокальна поетика Шуберта, цикл.

Анотація

Мета статті полягає у розробці теоретично поглибленого та оновленого підходу до аналізу камерно-вокальних циклів Ф. Шуберта «Прекрасна мельничиха» та «Зимовий шлях». Методологія дослідження визначається авторологічним підходом, тобто націленістю на виявлення індивідуально особистісних засобів створення музичної мови та формування цілісного образу автора, передбачає розвиток музично-семіологічного методу.   Наукова новизна роботи полягає у виявленні особливої «зустрічної драматургії», що виникає на основі виконавської інтерпретації та виражає взаємодію свідомості співака, як прямого «нарратора», та композитора як єдиної авторської.  Висновки дозволяють визначати основні рівні та способи втілення образу автора в шубертівських циклах, зокрема як індиціального знаково-формалізованого (абстрактного), взірцевого художнього, ідеального або третього у діалозі – Над-адресата у смисловому вимірі художнього твору.
Ключові слова: авторська мова, образ автора, індиціальний автор, взірцевий автор, ідеальний автор, камерно-вокальна поетика Шуберта, цикл.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Ду Чжоу
здобувач кафедри теорії музики і композиції  ОНМА ім. А. В. Нежданової.

Посилання

1. Aranovsky, M. (1974). Thinking, language, semantics // Problems of Musical Thinking. M.: Music. P. 90–128 [in Russian].
2. Bonfeld, M. (1991). Music. Language. Language. Thinking: (Experience in the system analysis of musical art). Part 1. Abstracts. Moscow: MGPI [in Russian].
3. Vygotsky, L. (1999). Thinking and Language Izd. 5, corrected. Moscow: Labirint [in Russian].
4. Vygotsky, L. (1982). Instrumental method in psychology / / LS. Vygotsky. Coll. op. in the 6th volume. M .: Pedagogika, Vol.1. P.103–108 [in Russian].
5. Vygotsky, L. (2001). Psyche, consciousness, unconscious // Psychology of consciousness: Sat. articles. St. Petersburg: Peter. P. 31–46 [in Russian].
6. Vygotsky, L. (1968). Psychology of Art. Moscow: Art [in Russian].
7. Zinchenko, V. Miri consciousness and the structure of consciousness. URL: http://development2005.narod.ru/books/zin.htm [in Russian].
8. Kirnarskaya, D. (2003). Psychology of musical activity. Theory and practice. M. [in Russian].
9. Leontiev, D. (2007). Psychology of content: nature, structure and dynamics of semantic reality: 3rd ed., Ext. Moscow: Contents [in Russian].
10. Malinkovskaya, A. (1990). Piano-performing intonation. Problems of artistic intonation on the piano and analysis of their development in the methodological and theoretical literature of the 16th-20th centuries: Essays. M.: Music [in Russian].
11. Orlov, G. (1972). Time and space of music / / Problems of musical science. M.: All-Union Publishing House of the Soviet Composer, Issue. 1. P. 358–394 [in Russian].
12. Petrikov, S. (1993). Textual Musical Thinking // Musical Academy, № 2. P. 113–116 [in Russian].
Опубліковано
2017-07-03
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ