Формоутворювальний процес як базова основа логіки музичного мислення.

Form-forming process as the basic basis of the logic of musical thinking

  • Galina Zavgorodnaya Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.
Ключові слова: Ключові слова: Процес формоутворення, простір, час, композиція, музичне мислення, полістилістика, музична мова.

Анотація

Мета роботи розглянути процес формоутворення в широкому ціннісно-смисловому значенні як своєрідну основу системи музичної мови та його елементів. Методологія заснована на використанні історико-логічного методу аналізу. Біля його витоків знаходиться діалектика просторово-часових координат. Вона визначає закономірності існування музичної матерії та відображає конструктивну й художньо-змістовну логіку еволюції композиторської творчості. Наукова новизна полягає в розширенні уявлень про історичну роль формоутворбвального процесу як одного з основних аспектів розвитку логіки музичного мислення. Особливу увагу приділено виразовому аспекту формування просторових координат в будові художньої композиції творів Ю. Гомельської, що розкриває своєрідність їх конструктивної та смисловий спрямованості. Висновки. Просторово-часові відносини відображають діалектику жанрово-стильового діалогу в музиці як особливий вид художньої творчості.
Ключові слова: Процес формоутворення, простір, час, композиція, музичне мислення, полістилістика, музична мова.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Завгородня Галина Федорівна
доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової.

Посилання

1. Berlioz G. (1972) A great treatise on modern instrumentation and orchestration: in 2 vols. M.: Musica,. T.1. [in Russian].
2. Gomelska J.(2001) Triumph adrenaline: party. Odesa [in Ukrainian].
3. Zaderatsky V. (1995) The musical form. In the 2nd issue: A textbook for specialized faculties of higher musical educational institutions. M .: Musica. [in Russian].
Опубліковано
2017-07-03
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА