Про стильовий підхід до вивчення модуляцій у вузівському курсі гармонії.

On the stylistic approach to the study of modulations in the university course of harmony.

  • Olga Nivelt Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.
Ключові слова: Ключові слова: гармонія, стиль, модуляція, мажоро-мінорні системи.

Анотація

Мета статті. Статтю присвячено проблемі освоєння модуляцій в процесі вивчення гармонії. У контексті загальної теорії модуляції розглядаються стильові аспекти освоєння модуляції. На основі стильового підходу автор статті пропонує цілісну систему ладотональное спорідненості і розробляє нові способи модуляційних переходів у віддалені тональності. Методологія. Спираючись на традиційні теоретичні концепції стилю (С. Скребков, М. Михайлов) та модуляції (І. Способін, Ю. Тюлин, Т. Бершадська, Ю. Холопов) розробляється метод стильового аналізу модуляційних процесів. Наукова новизна полягає в теоретичній розробці стильового підходу до феномену модуляції в навчальному курсі гармонії. Висновки. Стильової підхід до вивчення модуляцій сприяє подоланню розбіжності між теорією і практикою в викладанні гармонії і є одним із засобів розкриття художнього змісту музичного твору.
Ключові слова: гармонія, стиль, модуляція, мажоро-мінорні системи.

 

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Нівельт Ольга
кандидат мистецтвознавства, приват-професор кафедри теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії імені АВНежданової.

Посилання

1. Bershadskaya, T. S. (1985). Lectures on Harmony. Leningrad.: Music [in Russian].
2. Dahl, V. (1955). Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language. Moscow: State Publishing House for Foreign and National Dictionaries. Vol. 2 [in Russian].
3. Zolochvsky, V. N. (1972). About modulation. Kiev: Muzychna Ukraine [in Ukrainian].
4. Ivanov-Boretsky, M. V. (1936). Musical-historical reader. Moscow: Muzgiz, Vol. 2 [in Russian].
5. Mueller, T. F. (1982). Harmony. Moscow: Music [in Russian].
6. Nivelt, O. A. (2007). The general theory of functionality in harmony. Odessa: The Printing House [in Ukrainian].
7. Skrebkov, S. S. (1973). Artistic principles of musical styles. Moscow: Music [in Russian].
8. Soviet Encyclopedic Dictionary (1983). Moscow: Soviet Encyclopedia [in Russian].
9. Tyulin, Y. N. (1959). Textbook of Harmony. Part II. Moscow: Muzgiz [in Russian].
Опубліковано
2017-07-03
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА