Діалогічний умови і семантичні особливості функціонування оперного тексту.

Dialogical conditions and semantic peculiarities of operational text functioning

  • Anatoly Nosulya Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.
Ключові слова: Ключові слова: діалог, діалогічний підхід, оперний текст, оперний жанр, семантичні особливості оперного тексту.

Анотація

Метою даної статті є прагнення виявити діалогічні умови і позначити семантичні особливості функціонування оперного тексту. Наукова новизна обумовлена застосуванням і розвитком діалогічного підходу у вивченні опери, що дозволяє виявляти її жанрову рухливість і стильову мобільність, особливі семантичні властивості. Методологія. У статті використовуються загальнонаукові і спеціальні методи, серед яких – діалогічний, що дозволяє виявляти в опері «символічні імплікації» (А. Самойленко) як власну семантичну пам'ять музики; естетичний, важливий для розкриття образно-смислового змісту музики, структурно-функціональний, введений для вивчення композиційних і жанрових особливостей музики; жанрово-стильової, застосовуваний для виявлення особливостей функціонування оперного тексту. Висновки. Системно-типологізуючий підхід, запропонований А. Самойленко, багато в чому визначив подальший розвиток теорії діалогу в музикознавчому дискурсі і дозволяють глибше поглянути на багато процесів, що відбуваються у музичній творчості. На шляху до розкриття особливостей побудови і функціонування музичної мови, слід позначити два найважливіших дослідницьких підходи до проблеми оперного тексту – герменевтичний та текстологічний.
Ключові слова: діалог, діалогічний підхід, оперний текст, оперний жанр, семантичні особливості оперного тексту.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Носуля Анатолій
кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри сольного співу ОНМА імені А.В. Нежданової

Посилання

. Bakhtin, M. (1986) From the records of 1970-1971 // Aesthetics of verbal creativity. M.: Art. [in Russian]
2. Bakhtin, M. (1994) To the philosophy of the act // M. Bakhtin. Works of the 1920s. K.: Naukova Dumka. [in Russian]
3. Bakhtin, M. (1986) The answer to the question of the editorial board of the "New World" // Aesthetics of verbal creativity; [note. S.S. Averintseva and S.G. Bocharova]. M.: Art. [in Russian]
4. Bakhtin, M. (1986) Aesthetics of verbal creativity; [note. S.S. Averintseva and S.G. Bocharova]. M.: Art. [in Russian]
5. Volkova, E. (1990) The aesthetics of M. Bakhtin. M.: Knowledge. [in Russian]
6. Hesse, Н. (1969) The game of beads. M.: Fiction. [in Russian]
7. Klochovsky, Ya. (2013) Filosofіya to the Dialogue; [trans. K. Rassudina]. K.: Spirit i Litera, Institute of Relational Science, St. Tomi Akvinsky. [in Russian]
8. Musaeva, E. (2005) Philosophy of the symbol in the works of P. Florensky. M. [in Russian]
9. Samoylenko, A. (2003) Dialogue as a musical and cultural phenomenon: the methodological aspects of modern musicology. Odessa. [in Russian]
10. Samoylenko, A. (2002) Musicology and methodology of humanitarian knowledge. The problem of dialogue: [monograph]. Odessa: Astroprint. [in Russian]
11. Sartre, J.-P. (1989) Existentialism is humanism // Twilight of the gods. M.: Politizdat. [in Russian]
12. Yarustovsky, B. (1971) Essays on the drama of the opera of the XX century: in 2 books. M.: Music. Book. 1. [in Russian]
Опубліковано
2017-07-03
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА