Основні тенденції аналізу творчості О.Мессіана у західно-європейському та американському музикознавчому дискурсі.

The main tendencies of the analysis of the works of O.Messian in the western musicological discourse.

  • Olena Strylchuk Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової.
Ключові слова: Ключові слова: стиль, дискурс, історіографічний та аналітичний підходи, поліетнічність, універсалізм, виконавський вектор.

Анотація

Метою роботи є визначення основних напрямків дослідження творчості О. Мессіана у західно-європейському та американському музикознавстві, провідних стильових узагальнень. Методологія дослідження спирається на системно-аналітичний та компаративний методи. Наукова новизна роботи полягає в створенні міжнаціонального дискурсивного поля, у визначенні основних тенденцій та проблематики сучасного «мессіанознавства». Висновки. Не зважаючи на різноманіття дослідницьких робіт на багатьох мовах, єдності у стильовому визначенні творчості О. Мессіана не вбачається. Замість цього – виявлення конгломерату стильових ознаків, притаманних творчості композитора. Стильова розмаїтість підтверджує, що О. Мессіан широкий у своїх історико-етнологічних інтересах та не локалізован в одній національній (французькій) школі. Тому й до особливостей дискурсивного поля, який сформувався навколо особистості та творчості О. Мессіана, відносяться широта та поліетнічність. Пріоритетною властивістю стильового мислення стає універсалізм: до одного якого-небудь стильового напрямку О. Мессіана віднести не можна, та він причетний до усіх одночасно.
Ключові слова: стиль, дискурс, історіографічний та аналітичний підходи, поліетнічність, універсалізм, виконавський вектор.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Стрильчук Олена Степанівна
здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім.. А.В. Нежданової.

Посилання

1. Benitez V. (2008). Olivier Messiaen : a research and information guide : New York : Routledge. 334 p.
2. Benitez V. (2017). Olivier Messiaen : a research and information guide : New York : Routledge. 382 p.
3. Dingle Ch. (2007). The Life of Messiaen : Cambridge University Press. 261 p.
4. Fallon R. Book Reviews. (2008). Tempo, 62(246), 67-80. doi:10.1017/S0040298208000284 URL: https://doi.org/10.1017/S0040298208000284
5. Griffiths P. (1985). Olivier Messiaen and the Music of Time Faber : London. 274 p.
6. Hill P., Simeone N. (2008). Olivier Messiaen. Paris : Fayard. 592 p.
7. Johnson Sh. (1989). Messiaen : University of California Press. 232 p.
8. "OLIVIER MESSIAEN", de Harry Halbreich URL: http://www.lemonde.fr/archives/article/1980/12/26/olivier-messiaen-de-harry-halbreich_2806701_1819218.html#J5J41R038m6gcyLS.99
Опубліковано
2017-07-03
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА