Категорія «класичне» в масовому суспільному сприйнятті: історичний і сучасний погляд.

The category «classical» in the mass public perception: a historical and modern view.

  • Alexandra Fedorova Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0002-6488-869X
Ключові слова: класика, класичне, гармонія, еталон, класична форма.

Анотація

Мета роботи полягає у визначенні категорії класичного як поняття в широкому сенсі слова в сучасній суспільній свідомості. Багатогранний зміст поняття «класичного» має на увазі можливість широкого використання як в області предметного і матеріального аналізу речей, так і для аналізу нематеріальних: духовних, естетичних, культурних та інших цінностей. Методи дослідження - історико-логічний, структурно - функціональний, які дозволили проаналізувати і розкрити основні сторони досліджуваної категорії. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про значення категорії класичного. Запропоновано якісні складові категорії класичного, відокремлено фактори, які формують смисловий зміст поняття «класичне»: 1. Гармонія; 2. Об'єктивна краса; 3. Ідеал; 4. Простота і доступність розуміння форми; 5. Зміст думки в певній формі; 5. Втілення реалістичної краси. Ряд чинників і визначень повинні бути присутніми при смисловому використанні слова «класичне»: 1. Закінчена творіння думки, предмета має видиму, яку було чути, відчутну і певну людиною (суспільством) форму як «класичне». 2. Незмінність існуючого «класичного» творіння, яке відноситься до певного часу створення. 3. Простота єдиної форми, в якій зібрано зміст всіх якісних складових визначення «класичного». 4. Історичний час існування «класичного» творіння. Висновки. Рамки використання терміна, який фактично є догматичним і прийнятим у світовій практиці, підкоряються потребам суспільства, і використовуються в сучасному просторі як частина культурної спадщини. Сутність категорії «класичне» двоїста: з одного боку, «зразковий» - це певний абсолют і ідеал, який було виміряно і затверджений історичним часом його існування, з іншого - це зразок, який дає можливість для подальшого творчого розвитку та створення нових зразків.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Фёдорова Александра Валентиновна, соискатель кафедры музыки и музыкальной этнографии Одесской Национальной Музыкальной Академии им. А.В.Неждановой. Музыкальный редактор радиостанции «Гармония Мира».

Посилання

1. Hesse, G. (2001). The Glass Bead Game. Folio, 2001 [in Ukrainian].
2. Bütten, A.-M. (2006). Classical Greece. Moscow: Veche, 2006 [in Russian].
3. Evripid. (1980). Phoenicians. Translation from the Ancient Greek Innocent Annnes. Evripid. Tragedies M., Vol. 2. P.145-224 [in Russian].
4. Jmul, L. (1990). Pythagoras and his school (about 530 - about 430 BC). - Leningrad : «Science» Leningrad Branch [in Russian].
5. Historical and Philosophical Yearbook (2004). Moscow: Nauka [in Russian].
6. Losev, A (2000) History of ancient aesthetics (in 8 volumes). T.3. High classics, M .: LLC «Publishing AST» [in Russian].
7. Simplicius, (2005) Commentary on the four books of Aristotle's Treatise On the Heavens. Commentary on the second book. Trans.
Опубліковано
2018-04-25
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА